Uddannelsen til tandplejer åbner op for nye muligheder

rene tænder

Drømmer du om at blive tandplejer i Skibby eller Frederikssund? Så tag uddannelsen til tandplejer. Tandplejeruddannelsen er en 3 årig professionsbachelor, hvor du vil lære at stille diagnoser, at undersøge tænder samt, hvordan man sammensætter behandlingsplaner for både voksne og børn. Uddannelsen kan tages i både København og Aarhus, hvorefter der er gode muligheder for at få et job i Skibby eller Frederikssund som tandplejer. Når du er færdiguddannet tandplejer kan du nemlig både arbejder i en kommunal tandpleje eller på et hospital, i dentalbranchen eller i en privat praksis. Der vil være fokus på at møde børn og unge samt patienter som er inden for omsorgs- og specialtandplejen.

Hvad indebærer det at uddanne sig til tandplejer?

For at blive tandplejer i Skibby eller Frederikssund, skal man tage uddannelsen til tandplejer. Uddannelsen til tandplejer er en 3 årig professionsbachelor, som består af i alt 12 moduler, som har hvert sit fagtema. Du vil blive undervist i behandling af huller i tænderne samt paradentose, og vil samtidig også opnå viden om diverse livstile og levevilkårs betydning for tændernes overordnede tilstand. Dermed vil du få kompetencer i at planlægge og udføre behandlinger, diagnosticere samt at arbejde med generel sundhedsfremme og forebyggende tandpleje. Uddannelsen handler samlet set om forebyggende tandpleje, hvor der vil være fokus på at lære både ved en klinikstol men også gennem undervisning af forskellige målgrupper.

På uddannelsens første modul er der fokus på introduktion til tandpleje. Her vil du blive introduceret til tandplejefaget, selve uddannelsen og samtidig også professionen. I løbet af dit studieforløb vil du primært beskæftige dig med tandplejefaglige fag samt sundheds- og naturvidenskabelige fag. Du vil dog også skulle beskæftige dig med udvalgte humanistiske samt samfundsvidenskabelige fag.

På uddannelsen til tandplejer vil du både modtage praktisk og teoretisk undervisning, hvor du vil opnå viden om sundheds- og sygdomsbegreber samt om diverse kliniske metoder inden for det samlede tandplejefag. I løbet af uddannelsesforløbet vil du også skulle i praktik. Det vil til dels foregå på uddannelsesstedets egen klinik og til dels i kortere forløb på offentlige såvel som private tandlægeklinikker og institutioner. I praktikperioder vil du blive sat overfor individuelle patientsituationer, hvilket er med til at give dig praktisk erfaring med at arbejde i en klinisk virksomhed. Helt overordnet set vil du modtage undervisning inden for en lang række af hovedemner, herunder sundhedsfremme og forebyggelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af mund, tænder og kæber i relation til en tandplejers professionsområde samt sundheds- og sygdomsbegreber i relation til tandplejefagets felt.

Lyse fremtidsmuligheder som tandplejer

Som uddannet tandplejer er der efterfølgende gode jobmuligheder rundt omkring i Danmark, herunder Skibby og Frederikssund, såvel som i udlandet. Du kan eksempelvis blive ansat i en kommunal tandpleje, hvor du som hovedregel skal behandle børn samt unge og ældre patienter. I visse tilfælde kan man også få job på hospitaler, i dentalfirmaer samt i institutioner. Hvis du har mod på det, kan du også vælge at starte din helt egen tandklinik, hvor du vil arbejde med forebyggende behandling af patienter. Som tandplejer vil din arbejdstid være fokuseret på at behandle patienter ved tandlægestolen samt at undervise om mundhygiejne i skoleklasser.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *