Guide: Opvarm boligen billigere med et gasfyr

gasfyr

Det er generelt billigere at opvarme sin bolig i Odsherred eller Kalundborg med gas end med eksempelvis olie. Dog skal man være opmærksom på, at der er kommet flere restriktioner i forhold til gasfyr i boligen. I 2013 blev det endda gjort ulovligt at installere et gasfyr i nyere boliger. Men Hvordan fungerer et gasfyr egentlig? Hvilke typer gasfyr findes der? Og hvad koster det at fyre med gas? Få svaret i denne guide.

Hvordan fungerer et gasfyr?

Et gasfyr minder på sin vis om et oliefyr, da begge består af en brænder og en kedel. I gasfyrets brænder brændes gassen af, mens kedlen sørger for at radiatorvandet i huset varmes op. Før i tiden bestod et gasfyr af brændere som blev placeret direkte på en gammel kedel. I dag er alt gemt inde i en firkantet kasse.

Et gasfyr fungerer på den måde, at det sørger for at varme dit hus i Kalundborg eller Odsherred op ved at afbrænde naturgas. Naturgassen, som kommer direkte ind i gasfyret via rør, bliver antændt inde i fyret. Gassen vil herefter brænde inde i gasfyrets kedel. Den varme som afbrændingen danner bruges til at opvarme vand til husets radiatorer eller gulvvarmesystem. Samtidig sørger gasfyret også for at opvarme brugsvand, således at man får varmt vand i vandhanerne.

Den naturgas som bruges i gasfyret består hovedsageligt af metan. Når man afbrænder naturgas udledes primært kuldioxid, altså CO2, og vand. Naturgas er dog bedre ved miljøet i forhold til olie og kul, da det udleder væsentligt mindre kuldioxid end de to andre afbrændingsmaterialer.

Der findes forskellige typer af gasfyr, som hver især fungerer lidt forskelligt. Enten kan et gasfyr have lukket eller åbent forbrændingskammer. Forskellen på de to typer af gasfyr er, at et gasfyr med lukket forbrændingskammer får luft til forbrændingen via et separat rør eller dobbeltrør, hvor den friske luft bliver trukket ind gennem det ene rør, mens røgen bliver ledet ud af det andet rør. Et gasfyr med åbent forbrændingskammer får derimod luft til forbrændingen af gassen via rummet, som selve fyret står placeret i. I dag er det kun lovligt at installere et kondenserende gasfyr som har en lukket forbrænding. Derfor findes gasfyr med åbent forbrændingskammer som regel også kun på ældre gasfyr.

Hvad koster det at fyre med gas i et gasfyr?

Hvis man ønsker at opvarme sin bolig i Kalundborg eller Odsherred med gas via et gasfyr, kan man rent faktisk spare penge i forhold til at fyre med olie. Det er generelt set billigere at fyre med gas end med olie, da prisen på gas altid er mindre end prisen på olie. Normalt følger prisen på gas altid olieprisen, men gasprisen er altid lavere. Hvis olieprisen derfor stiger, vil gasprisen også stige, men ikke ligeså hurtigt. På den anden side vil gasprisen falde ligeså hurtigt som olieprisen, hvilket medvirker til, at den altid er lavere end prisen på olie. Samtidig er det også betydeligt billigere at opvarme sit hus ved at fyre med gas i et gasfyr end ved at opvarme boligen med elradiatorer. Der kan altså være penge at spare, hvis man vælger at opvarme boligen i Kalundborg eller Odsherred med gas frem for eksempelvis olie.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *