Få foretaget en miljøundersøgelse inden du bygger nyt!

vandhane

Miljøet er noget, vi alle sammen skal gøre en aktiv indsats for at passe på – og det gælder især, når man vil ændre noget, som kan påvirke miljøet. Det kan f.eks. være, at du har købt/vil købe et stykke land, og bygge ud her, men ikke ved om det vil være en god ide, eller om det kan lade sig gøre, rent miljømæssigt.

Hvis du skal købe et nyt hus, eller sælge din gamle ejendom, er en miljøundersøgelse en god idé at få foretaget. Dette sikrer nemlig, at prisen på dit næste køb/salg kommer til at ligge korrekt, i forhold til om der er fremtidige omkostninger på ejendommen. Dette kan f.eks. være i forbindelse med forurening, hvis myndighederne har opsat nogle miljøkrav, eller hvordan ejendommen kan bruges i fremtiden. Det kan også være fordi, at miljøundersøgelserne kan sige, hvorvidt der må bygges ud på grunden – dette er meget praktisk at vide når man køber en ny ejendom, hvis man har tanker om at skulle udbygge på et tidspunkt. Dette kunne f.eks. være et ekstra værelse i huset, som kunne bruges som hobbyrum, kontor eller andet, eller en udestue, som er perfekt om sommeren når vejret er dårlig – så kan man stadig sidde ”udenfor”, og nyde naturen, og det giver mulighed for at have ekstra gæster på besøg, hvis det ellers kniber med pladsen indendørs.

Private virksomheder har også brug for miljøundersøgelser

Måske ejer du en virksomhed, som ønsker at bygge nye lokaler. Det kan være kontorlokaler lige udenfor byens centrum, eller en ny lagerhal, eller noget helt tredje – også her er det vigtigt at få lavet en miljøundersøgelse. Den kan nemlig være det første skridt henimod at få de rigtige tilladelser til projektet. Dette er ekstremt vigtigt, da man først få grønt lys for et projekt, når man har sikret sig at der ikke er nogen miljømæssig fare ved det. Det kan f.eks. være, at der skal undersøges, hvorvidt det er et §3 område, du ønsker at bygge i. §3 områder er områder, som indeholder en bestemt naturtype, som skal beskyttes. Det stå i naturbeskyttelsesloven, hvilke naturtyper det er, og bl.a. er enge og moser en del af dette. Så hvis du ejer et stykke land, som indeholder disse naturtyper, er det nødvendigt at få tjekket, om de skulle være en del af §3 områderne – for så må der ikke bygges på dem. Områderne skal derfor lige urørt hen, for at sikre at naturtypen bevares. Hvorvidt et område er §3 eller ej, afgøres ud fra en samlet vurdering af naturindholdet i området, hvor artsbestemmelse af planter finder sted.

En anden grund til at få foretaget en miljøundersøgelse, er i forbindelse med spild, eller forurening. Her er det nødvendigt, at man så hurtigt som mulig får vurderet hvor stor skaden er, således at man kan afgøre hvordan man mest effektivt får rettet op på skaden, og dermed finder frem til en løsning der er mest gavnlig for miljøet. På denne måde minimeres både skaden og de omkostninger det vil have at rydde op efter den.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *