Hvilke fyringsolier kan du bestille?

olie opbevaring

Fyringsolie bruges til at varme hjemmet op. Oliefyr er en af de dyrere måde at gøre dette på, men for nogen er det nødvendigt, hvis man for eksempel ikke er dækket af fjernvarme, som er en af de billigste måder at varme sit hjem op på. Selvom du anvender fyringsolie som varmekilde er det muligt at have miljøet i baghovedet og bidrage til en nedsætning af samfundets samlede energiforbrug.

Fyringsolie kan du bestille på nettet og på tanker. Det er yderst praktisk at kunne bestille på nettet så det hverken har betydning om du er bosat på Sjælland, Fyn, Lolland, Falster eller et helt andet sted. Men før du bestiller din fyringsolie er det vigtigt at vide præcist hvilke type olie dit oliefyr bruger. Olieselskaberne i Danmark tilbyder som regel flere typer af fyringsolie. Til en start er der den billigste udgave af fyringsolie, som ingen ekstra tilsætningsstoffer (også kaldet additiver) har. Fyringsolien indeholder dog som hovedregel et additiv mod frost. Det gør de fordi langt de fleste har deres tank stående udendørs, hvor olien altså derfor er udsat for frost. På den måde undgår man en frossen tank fyringsolie. Den billigste olie kan klare ned til omkring 5 minusgrader. Er du ejer af en indvendig olietank er det ikke nødvendigt, men hvis ikke så er det nødvendigt med dette additiv i.

Fyringsolie af højere kvalitet

På den anden side har vi den såkaldte højkvalitetsolie. Normalt har alle fyringsolier samme brandværdi. Med det menes at det holder lige længe og brænder lige godt! Dog er der et additiv i denne højkvalitetsolie som gør olien mere ren. Den holder altså oliedysen fri for snavs og kedlen holdes fri for sod. Hvis oliedysen er ren forstøves olien bedre inde i brænderen. Dette betyder at man bruger mindre olie. Sod i oliekedlen øger altså selvsagt olieforbruget. På den måde kan man sige at højkvalitetsolien er billigere på sigt og samtidig skåner oliefyret. Det er altså en individuel sag hvilken slags olie man ønsker at benytte, men faktum er at opvarmning er en af de største energislugere i danske hjem. Vi bruger omkring 40 % af det samlede energiforbrug på at varme vores hjem op.

Ønsker du at værne om miljøet, så kan du vælge en fyringsolie med lavt indhold af svovlindhold – omkring 0,05 %. Maksimumgrænsen ligger på 0,5 %.

Som ejer af et oliefyr

Når man ejer et oliefyr er der en del overvejelser man gør sig, såsom hvad olieprisen vil være fremover nye regler og så videre. Eksempelvis har regeringen indgået en aftale fra 2012-2020 som skal sænke samfundets energiforbrug. Dette skal blandet andet ske ved at udfase brugen af oliefyr som opvarmningsform. Der måtte eksempelvis fra 2013 ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nybyggede huse. Der må fra 2016 heller ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i området med fjernvarme eller naturgas.

Ergo er du interesseret i at nedsætte samfundets energiforbrug, som regeringen ønsker, kan du følge ovenstående råd og anvende andre miljøskånede råd i din anvendelse af oliefyr.

Læs mere på danskfyringsolie.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *