Er du berettiget til arbejdsskade erstatning?

arbejdsskade erstatning

Er du kommet til skade på dit job? Eller er blevet ramt af sygdom pga. forholdene på arbejdspladsen? Så er det værd at lære mere om arbejdsskade erstatning. Når du kommer til skade eller hverver dig sygdom på din arbejdsplads dækkes du nemlig af denne. Der er dog nogle ting du skal være opmærksom på når du undersøger dine muligheder. Erhvervssygdom og arbejdsulykke skal nemlig opfylde de krav, der er til en arbejdsskade for, at du kan opnå nogen form for erstatning.

Krav til en arbejdsskade

Der er tre forskellige krav, der skal være opfyldt i henhold til arbejdsskadeloven, for at man er berettiget til arbejdsskadeerstatning. De tre krav ser ud som følger:

  • Det skal dokumenteres, at der har været en aftalte mellem arbejdsgiver og den ramte, om at et stykke arbejde skulle udføre i Danmark.
  • Skaden skal have direkte sammenhæng med arbejdet og de forhold man har udført arbejdet under.
  • Selve skaden skal være sket i den specifikke arbejdstid. Det gælder uanset om arbejdet er lønnet eller ej.

Overordnet set kan det siges, at en skade du har pådraget dig i din fritid, uden for arbejdstid, ikke vil kunne dækkes af arbejdsskadeloven. Hvis skaden opfylder kravene vil den kunne anerkendes som en arbejdsskade og dermed i langt de fleste tilfælde resulterer i en form for erstatning, alt efter skadens omfang.

Frister for indberetning og svar

Hvis du mener at din skade går under ovenstående og dermed vil kunne udmønte sig i en arbejdsskade erstatning skal skaden anmeldes til arbejdsskadestyrelsen. Dette har din arbejdsgiver pligt til at stå for men hvis ikke din arbejdsgiver gør dette, har du selv mulighed for at anmelde skaden indenfor 1 år. Der følger herefter en sagsbehandling gennem arbejdsstyrelsen, før du får svar på, om du er berettiget til erstatning. Alt efter om der er tale om en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke ser fristerne for, hvornår du kan forvente svar lidt forskellige ud. Hvis der er tale om en arbejdsulykke skal du have svar på hvorvidt sagen afvises eller godkendes til enten godtgørelse eller erstatning 3 måneder efter anmeldelse. Hvis sagen ikke afvises men derimod sendes videre i sagsbehandlingen skal der indenfor 1 år efter skadesanmeldelse ligge svar på hvorvidt der er tale om erstatning eller godtgørelse. Ved anmeldelse af erhvervssygdom ser det lidt anderledes ud. Her gælder en frist på 6 måneder efter erhvervssygdommen er anmeldt. Her skal der foreligge svar på hvorvidt sagen er afvist eller ej.

Hvis du ikke er enig i en afgørelse af din sag har du altid mulighed for at klage. Det skal dog gøres inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen af din sag. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at en klage både kan føre til negative og positive konsekvenser for dig. Hvis du har fået en erstatning, som du vælger at klage over, fordi du ikke mener, den er stor nok, er du i risiko for at den nedsættes yderligere ved nærmere undersøgelse efter en klage. Du skal derfor tænke dig grundigt om, før du vælger at klage over din sag.

Læs meget mere på denne hjemmeside.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *